Szczepienia dzieci w okresie przedszkolnym i szkolnym

żółtaczka Fraxiparine - 2850

Profilaktyka zdrowotna dotyczy także dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół. Wówczas bardzo łatwo można się zarazić typowymi chorobami wieku dziecięcego. Wystarczy, że zachoruje jedno 27dziecko w szkole, a wirus może się bardzo łatwo rozprzestrzenić na pozostałe.

Mając 6 lat, dziecko zaszczepione zostaje przeciw błonicy, tężcowi oraz krztuścowi. Podawana jest również szczepionka przeciw chorobie Heinego-Medina. W przypadku tych pierwszych chorób, szczepionka zawiera w swoim składzie bezkomórkowy komponent krztuśca. Aplikuje się domięśniowo. Szczepionkę przeciw Heinego-Medina podaje się doustnie.

Kolejne szczepienia odbywają się w okresie szkoły podstawowej i gimnazjum. W 10-tym roku życia podskórnie wprowadzana jest dawka przypominająca przeciw odrze, różyczce oraz śwince. Dawka przypominająca występuje także przeciw błonicy oraz tężcowy. Sposób aplikacji odbywa się domięśniowo lub podskórnie.

Ostatnie obowiązkowe szczepionki podawane są w szkole średniej lub zawodowej. Dotyczy ona błonicy oraz tężca. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, szczepionka aplikowana jest domięśniowo bądź podskórnie. Wiek dziecka uzależniony jest od podania poprzedniej szczepionki. Musi bowiem minąć co najmniej 5 lat, zanim podana zostanie kolejna szczepionka przeciw tym chorobom.