Szczepienia u dzieci w drugim roku życia

To właśnie żółtaczka fizjologiczna powoduje zmianę koloru skóry na żółty szczepienie żółtaczka

U starszych dzieci nadal trzeba wykonywać szczepienia, jednak odbywają się one znacznie rzadziej, niż w przypadku noworodków. W kolejnych miesiącach życia, dziecko należy zaszczepić na inne rodzaje choroby.

Przed ukończeniem 14-stego miesiąca życia, dziecku podaje się szczepionkę przeciw odrze, różyczce oraz śwince. Dawkę wprowadza się podskórnie pamiętając, że musi to być żywa szczepionka skojarzona. Odra, różyczka oraz świnka to typowe choroby wieku dziecięcego. Maluch może na nie zachorować jeszcze przed zaszczepieniem na te choroby. Rodzice często zastanawiają się wówczas, czy w takiej sytuacji dziecko może być szczepione. Tymczasem zgodnie z zaleceniami lekarzy, przebycie świnki, różyczki czy odry nie jest przeciwwskazaniem do zaszczepienia na nie. Rodzice muszą jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniego okresu karencji. Zanim poda się dziecku szczepionkę, musi ono wyzdrowieć. Ponadto od czasu wyzdrowienia powinien minąć ok. miesiąc.

Do 18-stego miesiąca, dziecko otrzymuje szczepionkę przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, a także przeciw chorobie Heinego-Medina oraz przeciw Haemofilus influenzae typu B. W przypadku choroby Heinego-Medina, szczepionkę aplikuje się domięśniowo. W pozostałych można ją podawać domięśniowo lub podskórnie.

Kolejne szczepionki dziecko otrzymuje dopiero w okresie przedszkolnym.